Stories of inspiration

Brewing Success: Gina Diaz and the KALIPI Poro Women

Gina Diaz helped establish the Brgy. Poro chapter of the Kalipunan ng Liping Pilipina (KALIPI) in San Fernando, La Union. Initially hesitant due to her existing role as president of the Barangay Health Workers Association, she eventually embraced the challenge and took the helm as KALIPI’s president. Presently, she guides their 26-member organization with dedication and commitment.
 
Eager to enact change in their community, KALIPI members worked diligently to launch their hand-crafted drip coffee enterprise. They were inspired by the delicious coffee they tasted in Baguio and decided to bring this experience to their community, using locally sourced beans for this first product.
 
In July 2023, Gina reached out to PSFI for insights into enterprise development. This partnership allowed KALIPI to engage in comprehensive training sessions covering coffee processing, financial literacy, and business planning through the Shell LiveWIRE program. PSFI also extended crucial support by providing capital, equipment, and materials to jumpstart their venture. Most importantly, the experience brought KALIPI members to become even more united in their commitment, investing both time and effort to further uplift their community.
 
Beyond the prospect of supplemental income, this endeavor offers them an invaluable opportunity to acquire new skills. While initially nervous, Gina now finds joy in crafting quality products and seeing others enjoy them. In February, they successfully launched 128 coffee drip units, securing their first loyal customer.
Gina is optimistic about KALIPI’s future. They are gaining momentum, seeing encouraging outcomes, and attracting customers who believe in their mission. She looks forward to refining their processes, such as enhancing facilities and optimizing task allocation. As KALIPI enters this new chapter, Gina looks forward to PSFI’s ongoing support as they expand.
 
Gina encourages fellow women to take inspiration from her journey and seize opportunities. 
 
“Kung mabibigyan ng ganitong pagkakataon, tulad sa amin sa Shell LiveWIRE, tapusin natin ang naumpisahan. Makakatulong ito sa atin, sa komunidad, at sa mga kababaihan.”
 

Related stories:

Pagsusumikap ng Isang Ama

Ngayong Fathers’ Day, ating ipinagdiriwang ang mga ama at mga tumatayong ama na nagsusumikap mapabuti ang buhay ng kanilang mga pamilya.

Tulad ni Rene Luarez, isang Gas Mo Bukas Ko (GMBK) scholar, marami sa kanila ang sinasamantala ang mga oportunidad ng Technical and Vocational Education and Training (TVET) upang makakuha ng mas mataas na antas ng kasanayan sa kanilang napiling larangan. Hindi lamang pinapaganda ng TVET ang mga karera, pinapalakas din nito ang mga komunidad at ekonomiya.

Basahin ang kwento ni Rene at kung paano niya binago ang kanyang buhay at ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsusumikap at mga oportunidad na hatid ng mga pagsasanay mula sa Shell at PSFI.

Sama-samang Pagsulong ng mga Magsasaka ng El Nido

Binibigyang halaga ng PSFI ang organikong pagsasaka dahil nakabubuti ito sa kalikasan at sa kalusugan ng parehong mamimili at magsasaka. Dahil dito, inilunsad ang programang Shell Training Farm (STF) para sa mga magsasakang nais matutunan ang organikong agrikultura at pagnenegosyo nito.

Kabilang si Sylvina Rodriguez sa mga kalahok ng STF sa El Nido, Palawan. Pinili niya ang paggamit ng organikong pamamaraan sa pagsasaka para makatulong sa pag-angat ng kalidad ng produkto ng kanilang kooperatiba. Sa gayon, makikilala ang magandang ani mula sa mga magsasaka ng El Nido.

Higit sa mga Hadlang

Higit sa mga hadlang– ‘yan ang pinatunayan ni Nerma Abayon o mas kilala bilang Sining, isa sa mga boluntaryo ng Movement Against Malaria (MAM) ng Pilipinas Shell Foundation, Inc. (PSFI).

Sa puso niyang nakikibaka, hindi balakid ang pagkaputol ng paa upang ipagpatuloy ang kanyang adbokasiya at pagsisilbi sa kapwa.

Paano mahigitan ang ating mga hadlang? Basahin:

Ang Tamis ng Tagumpay!

Matamis ang lasa ng tagumpay para kay Jona, isang caddy, na nagawang iangat ang simpleng hilig at pagkatuto sa pagbe-bake tungo sa isang umuunlad na negosyo ng cake.